Ida online

Welk nieuws in Altena?

Dit hoeft geen probleem te zijn mits rekening gehouden wordt met de hiervoor wettelijk geldende beperkingen. Wij hebben rood-wit markering bij de hand voor ieders veiligheid op de weg. Neem hiervoor altijd voldoende afdekzeil en touw of spanband mee.

Twijfel je of jouw boom in het voertuig of op de aanhanger past? Neem contact met ons op via [email protected] Wij kunnen een inschatting maken van de lengte van de boom inclusief kluit zodat je het juiste vervoersmiddel kunt inzetten.

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil in feite zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

De planten die Den Mulder Boomteelt aanbiedt zijn normaliter van uitstekende kwaliteit en zijn door ons met zorg gekweekt.

Stories inside

Hergroei zou in feite geen probleem mogen opleveren indien je de aanwijzing volgt van onze voorgeschreven plant- en nazorginstructies. Deze instructies staan op onze website vermeld en heb je digitaal dan wel fysiek als brochure bij de bestelling van ons ontvangen. Wij staan in voor een goede kwaliteit van onze producten op het moment van leveren. Met deze wetenschap bieden wij voor onze vollegrond-producten kluit- en wortelgoed een zogenaamde uitloopgarantie.

Welcome to the best free dating site on the web

Op een aantal zaken hebben wij echter geen controle en kunnen logischerwijs dan ook niet leiden tot garantieclaims. Denk hierbij aan:. In alle andere gevallen kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij streven ernaar problemen spoedig en naar ieders tevredenheid op te lossen. Voorwaarden betreffende kwaliteit en hergroei staan voor onze professionele klanten omschreven in HBN Uitloopgarantie Onze bomen en tuinplanten geselecteerd voor verkoop staan vaak al jaren op onze kwekerij te groeien en hebben zich al bewezen goed en levensvatbaar te zijn.

Door deze voorselectie komt uitval na verplanting in feite zelden voor, mits de juiste plant- en nazorgwijze zijn nageleefd. Zijn er over de conditie van het verplante product onduidelijkheden ontstaan of loopt uw verplante boom of tuinplant toch niet uit voor 1 juni in het 1e groeiseizoen , in dat geval bieden wij uitloopgarantie.

Een levensvatbare boom of tuinplant zal in het vroege voorjaar namelijk knoppen maken welke na verloop van tijd zullen uitgroeien uitlopen tot nieuw blad. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht dan kun je deze ook voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel www. Indien je een klacht hebt over onze producten of onze service, dan kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van je klacht een inhoudelijke reactie.

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail op de hoogte stellen van je wens om de overeenkomst te herroepen.

Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Ons retouradres Sevenumseweg 4, NL Grubbenvorst. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Download hier het herroepingsformulier. Vraag je je af hoe je jouw boom het beste kunt aanplanten?

Markus Altena Davidsen

Lees het volgende stappenplan goed door en ga aan de slag met je nieuwe aanwinst, boompalen, schop en niet te vergeten… de tuinslang of gieter.

Ook kun je onze instructievideo, waar we alle stappen nog eens doorlopen, bekijken. Mocht je toch nog vragen hebben over hoe je jouw boom nu het beste kunt planten? Neem gerust contact op met één van onze specialisten. Stap 1 — Standplaats analyse Om de hergroei van de boom te laten slagen is het raadzaam om goed rekening te houden met de standplaats. Neem hierbij de grondsoort, windgevoeligheid en winterhardheid in acht, kijk goed om je heen of er eventueel nog andere factoren zijn die de hergroei van de boom kunnen beïnvloeden.

Betreft de grondsoort, controleer voor het planten de grond op verdichting of storende lagen. Bij bijvoorbeeld nieuwbouw kan de grond dicht gereden zijn, hierdoor is er te weinig lucht aanwezig in de grond en kan water niet goed afvloeien. Wortels zullen verstikken en uiteindelijk wegrotten. Dit is te voorkomen door de bodem goed los te spitten en een ruim plantgat te maken zie stappenplan. Ten slotte is het ook van belang dat de standplaats over genoeg ruimte beschikt die past bij de volwassengrootte van de plantsoort.

Stap 2 — Verplantingssnoei toepassen Tijdens het rooien van een boom gaan er veel wortels verloren, dit omdat de wortels van de boom afgestoken worden. Om deze reden adviseren we om de kroon net voor of na het planten tip: voor het planten kun je nog makkelijk de kroon bereiken bij te snoeien, op deze manier zorg je ervoor dat de kroon en wortel hoeveelheid weer in evenwicht is. Daarbij zorgt dit goede balans er ook voor dat de boom beter bestand is tegen droogte in warmere perioden.

Stap 3 — Aanplantmaterialen en gereedschap selecteren Om de boom het beste aan te planten heb je het juiste gereedschap en materiaal nodig. Betreft de aanplantgrond is reguliere potgrond het meest geschikt voor het grootste deel van onze planten. Deze potgrond is namelijk organisch, laat genoeg zuurstof door en geeft genoeg ruimte voor de wortels om uit te gaan groeien. Wij adviseren per boom circa één zak 45L aanplantgrond te gebruiken. Voor zuurminnende bomen en planten zoals bijvoorbeeld Rhododendron, Hortensia, Pieris, Skimmia en heideplanten adviseren we tuinturf 70L per zak.

Door de aanplantgrond te mengen met de bestaande grond komt er meer humus in de grond en wordt het geheel luchtiger. Dit laatste is erg belangrijk voor het doorlaten van water in de bodem. Let op: gebruik geen bemesting bij het aanplanten van uw boom of struik. Hoe gaan ze in Vlaanderen om met dorpenbeleid, en wat kunnen wij leren van elkaar?

Sturen op maatschappelijke impact is SLIM! Steeds meer bedrijven, organisaties en burgerinitiatieven zien geld niet als doel, maar als middel om een verschil te maken. Maatschappelijke waarde creëren en impact maken.

In de workshops komen de opbrengsten vanuit de lerende aanpak aanbod zoals impactmeten, nieuwe financieringsvormen en sociale inkoop. Ook wordt een innovatieve Masterclass over social design in de publieke ruimte gegeven. Nieuw samenspel tussen maatschappij en overheid is SLIM! Inwoners en cliënten denken, doen en beslissen vaker mee. Goede participatie leidt immers tot betere, duurzame besluitvorming. Voor de meeste organisaties geldt dat het nog zoeken is hoe je burgerparticipatie goed vormgeeft.

Ook voor dit nummer van Narthex zijn docenten gevraagd om in ongeveer zeshonderd woorden feedback te geven op de rationale. Hieronder staat de huidige tekst van de rationale, inclusief een pleidooi voor een zelfstandig vak religie en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.

De feedback van negen docenten staat tussen de diverse andere thema-artikelen van dit nummer. Herijking van het onderwijs over religie en levensbeschouwing Het onderwijs over religie en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs in Nederland is volgens ons toe aan een herijking.

Dat het een 1-uursvak is en geen kernvak, er geen eenduidige landelijke vakvisie en ook geen centraal schriftelijk eind-examen is, zou hierbij een rol kunnen spelen. In het openbaar onderwijs wordt religie daarnaast vooral fragmentarisch gedoceerd door maatschappijleer-en geschiedenisdocenten.

Date Vlaanderen | dating in Antwerpen!

Dit kan leiden tot en onevenwichtige representatie van religie, bijvoorbeeld als iets dat alleen maar problemen oplevert: kruistochten, antisemitisme, terrorisme en integratiegedoe. Deze fragiliteit van de huidige onderwijssituatie staat weer in schril contrast met een groeiende belangstelling voor onderwijs over religie en levensbeschou-wing onder talloze ouders, leerlingen en politici. Men beseft dat de wereld en onze samenleving door en door religieus is, en dat jongeren een zekere gelet.

World Religions and Spirituality Project , Met vier collega-religiewetenschappers publiceerde een van ons in november vorig jaar [] een Het stuk was een oproep voor kritisch, vergelijkend en religiewetenschappelijk gefundeerd religieonderwijs.

We hebben veel positieve reacties op het stuk gekregen, maar docenten vroegen zich af hoe ze religiekunde in de praktijk voor zich moesten zien. Met een artikelserie in Narthex over proberen we deze vraag te beantwoorden.